Ha én király lennék

Nemrégiben egy beszélgetés során felmerült, hogy mi lenne ha mi lennénk a király. A beszélgetés akkor elment abba az irányba, hogy egy király mit tehet meg.

Akkor most én elmondom a véleményemet:

Alkotmányos monarchia

Egy alkotmányos monarchiában – mint Nagy Britannia – élvezném a nyilvánosságot és vigyáznék a családom magánéletére. Az újságokkal kiegyeznék.

 

Abszolút monarchia

 

Egy zsarnokság vezetőjeként, ahol bármit megtehet a király – mint Katar vagy Szváziföld – már sokkal többet lehet tenni. Most tekintsük el attól a nem elhanyagolható szemponttól, hogy egy ország vezetőjének mindig egyensúlyozni kell a különböző politikai és gazdasági érdekek között.

Alaposan áttanulmányoznám, a szomszéd és nem szomszéd sikeres országok (gazdaság) politikáját. Ennek alapján finomítanám a leírtakat.

A politikai élet átalakítása

 

Bevezetném, hogy a politikusok esetén – a politikust az önkormányzati képviselőknél kezdeném – , hogy aki egy tyúk értékénél többet lop, annak vágassék le a keze. A tyúk értékét pontosan meghatároznám (egyszerű piaci házityúk), mert a politikusok biztos, hogy találnának az ellopott értéknél nagyobb értékű tyúkot. A kézlevágást ugyan a lehetőségekhez lépest sterilen, de mindenképpen nyilvánosan, érzéstelenítés nélkül hajtanám végre.

A képviselők megválasztásuk után kötelezően szerződést kötnek a választóikkal, amelyben vállalják, hogy az általuk képviselt témákban hogyan szavaznak. Ha például egy képviselő az adócsökkentést tűzi a zászlójára adóemelésre szavaz, akkor a szavazata azonnal érvénytelen és a mandátuma abban a percben megszűnik.

Az önkormányzatokat megerősíteném. Létrehoznék járási és megyei önkormányzati tanácsokat, a közös érdekek megkeresésre és érvényesítésre.

Ha egy képviselő a választó érdekeivel szemben politizál, azt köztörvényes bűncselekményként kezelném.

A minisztériumokat átszervezném szakmai szervezeteknek, ahol csak a miniszterek képviselik a politikát. A miniszter feladata, hogy a szakmaiságot képviselje a kormányban, illetve a kormány szakmai alapon hozott döntéseit képviselje a minisztériumban.

Minden törvény esetén fenntartanám magamnak a jogot, hogy aláírjam, vagy visszadobjam.

A kormányt és az orsazággyűlést bármikor felosztathatja a király.

A király bármikor módosíthat vagy hozhat új törvényeket, ezeket azonban utólag a kormánynak és az országgyűlésnek jóvá kell hagynia (mivel a törvényeket a király visszadobhatja ez csak formalitás)

Vészhelyzet esetén a hatalom automatikusan a király kezébe kerül, ezzel kikerülve a lassú parlamenti vagy kormányzati döntéshozást.

Ebben az a jó, hogy a király bármikor belenyúlhat a kormányzásba, anélkül, hogy a kormányzás napi feladatai túlzottan lekötné.

A rendszer hátránya, hogy egy tehetségtelen vagy rosszindulatú király súlyos károkat okozhat.

 

Az energetikai rendszer

 

Az energetikai rendszer megreformálását a fogyasztás alapos felmérésével kezdeném.

A magánlakások, régebbi irodák hőszigetelésére jelentős pályázatokat írnék ki.

A szabályokat úgy alakítanám ki, hogy a pályázó (nyilvánvalóan kedvező módon) fizessék vissza a támogatásnak azt a részét, amit nem fizetett vissza adóként (ÁFA, a kivitelező vállalkozó által befizetett adók, stb.). Ezzel elérném, hogy egyszer kell a programot elindítani, utána anyagilag önjáróvá válik.

Bevezetném, hogy az elektromos áram árát negyedóránként az aktuális termelési és fogyasztási viszonyok szerint határoznám meg (az EU-ban már több országban léteznek ilyen díjcsomagok). Ezzel együtt támogatnám olyan otthonautomatizálási megoldások bevezetését, amik lehetővé teszik a nagyfogyasztók használatát az alacsony költségű időszakokra.

Az atomerőművek építését nem látom elkerülhetőnek, de Paks 2 mellé építenék egy nyugat-európai erőművet is, ezzel lehet csökkenteni a beszállítók zsarolási potenciálját. Az új erőmű elhelyezése azonban nagy kérdés, mert a Duna a mostani paksi erőművet sem mindig bírja el nyáron. Ezen a hőerőgépek hatásfokának növelésével lehetne javítani. Ez azonban drága. A meglévő paksi blokkok esetén már nem feltétlenül gazdaságos, az új blokkok esetén azonban előírnám a magas hatásfokú gépcsoportok telepítését. Ennek két haszna lenne: A nagyobb hatásfokú gépcsoport azonos reaktorméret mellett több elektromos energiát termel, valamint kevesebb hő megy a Dunába.

Közlekedés

 

Nagy mértékben támogatnám a közösségi közlekedést. A személyautók visszaszorítását alapvető kérdésnek látom, hiszen legalábbis Budapesten és környékén csúcsidőben nem lehet megmozdulni a rengeteg személyautótól.

A vázlatos elképzelésem, a metró rendszer drasztikus bővítése és összekötése a HÉV vagy nagyvasúti vonalakkal. A 3-as metrót a Kökinél simán rá lehetne vezetni a vasúti pályára. Ehhez sokkal drágább szerelvények kellenek, speciális áramszedőkkel, amit vagy egyszerűen le lehet szerelni az alagútba hajtás előtt vagy olyan kicsire lehet összehajtani, hogy az alagútban elférjen (ezekre vannak létező megoldások).
A vonalat jelentős fejlesztéssel a váci vonalra is rá lehetne vinni.

A kettes vonalat (hány éve tervezik?) össze lehetne kötni a gödöllői HÉV-vel.

A csepeli és a tököli HÉV-et összekötném Szigetszentmiklós gyártelepnél (valószínűleg mindkét vonalat levinném a föld alá).
Mindkét vonalat összekötném a szentendrei vonallal Budapest alatt (5-ös metró).
A másik irányban három felé ágaztatnám:
-Dunaújváros
-Székesfehérvár
-Dunavecse
felé

Népszerűvé és menővé tenném (részben pénzügyi, részben egyéb eszközökkel) az autó megosztást és a telekocsit (ha majd elterjednek, az önvezető taxit), ezzel nagy mértékben tehermentesítve a közutakat, hiszen az utas bérelt autóval elmegy a vasútig, vasúton utazik nagy távolságot, a cél városban megint bérelt autót használ. A megosztott autók többet vannak úton, kevesebbet foglalják a parkolóhelyet, ugyan akkor több ember igényeit szolgálják ki, mint az egy családhoz tartozó társaik. A magyar viszonyokat ismerve a saját autó használatát sem lehetetleníteném el. (Az új autó árak változása ennek ellenére ezt teszi).

A biztonság miatt is erősen fejleszteném a vasúti közlekedést. Ha egy osztálykirándulás/nyaralás busszal történik, akkor mondjuk Olaszországban a sofőrök már meglehetősen fáradtak lesznek. Ha a busszal a vasútig   viszik az osztályt, a nagy távot vasúton teszik meg. A szerelvény személyzetét szükség szerint lehet cserélni. A legközelebbi vasúti megállótól megint (helyi) busszal utazik az osztály, az egész utazás sokkal biztonságosabb lesz.

A cégeket és alkalmazottakat erősen érdekelté tenném, hogy a munkavégzéshez minél kevesebb utazásra legyen szükség.

 

Jogrendszer

 

A törvény nem tudása nem mentesít

Ez egy nagyon szép alapelv, azonban pillanatnyilag a „corpus juris” (a jog megtestesülése) hozzávetőleg 200 000 oldal, ami nem tartalmazza az önkormányzati rendeleteket és egyéb alsóbb rendű jogszabályokat. Egy Internet szolgáltatási szerződés 30 oldal. Maradjunk ennél a példánál: Ki az aki 30 oldal tömör jogi és műszaki szöveget értelmezni tud (én megpróbáltam, mérnökként nem sikerült)?

Ez így jól hangzik, de teljesen kezelhetetlen. Néha a törvények szövege is pontatlan, nehezen értelmezhető. „A gyalogátkelőhelyet megfelelő óvatossággal kell megközelíteni”: ere az a bírósági gyakorlat, hogy 30 km/h sebességgel való megközelítés a megfelelően óvatos. Ez azonban nincs benne a jogszabályban (KRESZ), talán a tanfolyamon sem tanítják, mégis minden közlekedőre érvényes. (Igen a gyalogosokra is, hiszen róluk szól)

Mi van, ha az adott szerződésben szereplő kitételt az erősebb szerződő fél önkényesen átértelmezi? A „deviza hiteles” szerződésekben volt egy passzus olyan értelemben, hogy az árfolyam kockázatot a bank kezeli. Ezt szerződéskötéskor úgy magyarázták, hogy az árfolyam kockázatot a bank nem hárítja át az ügyfélre. Amikor az árfolyamok elszálltak, erre hivatkozva emelték a csillagos égig a törlesztőrészleteket.

Ezekre a problémákra összehívnám az ország jogtudósait és kiadnám nekik a teljes jogrendszer megreformálását.

  • Minél kevesebb szabály maradjon
  • A szabályok legyenek egyértelműek
  • A rendszer mindenki számára legyen egyértelmű és érthető

Ha egy szerződés hosszabb, mint egy 12-es betűvel lazán teleírt oldal, vagy hivatkozásokat tartalmaz, akkor kötelezővé tenném a szerződés részletes elmagyarázását a gyengébb fél részére. A magyarázatról készüljön videó dokumentáció, ami a szerződés szerves részét képezi.

Igazság (jog) szolgáltatás

 

A rendőrséget megerősíteném, esetleg a csendőrség ismételt felállítását is megfontolnám. A rendőrség a városokban a csendőrség a lakott területeken kívül látná el a rendfenetartó feladatokat.

A bíróságok tevékenységét felülvizsgálnám. Szabályokat hoznék, ami garantálja a bíróságok függetlenségét az egyéb hatalmi ágaktól, érdekcsoportoktól.

A tárgyalásokat a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban kell levezényelni. Mind a peres feleket, mind a bíróságot erősen érdekeltté tenném az eljárás gyors lefolytatásában.

A büntetés végrehajtást alapvetően alakítanám át mindenféle társadalomtudósok segítségével:

Ha lehet felfüggesztett büntetést, vagy lakhelyelhagyási tilalmat írnék elő. Ha van értelme, akkor olyan büntetési formákat használnék, ahol a börtönbüntetés során az elítélt köteles (motivált) tanulni szakmát, vagy bármilyen más készséget, ami segíti a társadalomba való visszailleszkedést.

Olyan elítélteknél, ahol ennek nincs értelme a képzésnek, hosszú (és drága) börtönbüntetés helyett például állócellás büntetést írnék elő, mivel abból egy pár napos is nagyon komolynak számít. A korábbi gyakorlattól eltérően szoros orvosi megfigyelés mellett, az egészségkárosodás megelőzésére.

Visszaeső bűnözők esetén minden esetben az aktuális börtönbüntetés letöltése előtt köteles újra letölteni annyi büntetést, amennyit eddig börtönben töltött, illetve, ha kapott kedvezményt, annak a dupláját.

Legyen egy példa:

Valaki 3 alkalommal követ el olyan büntetést, amit 3 hónap börtönnel sújtanak.

Az leső alkalommal jó magaviselet miatt egy évet elengednek.

  • Az első alkalommal: a börtönben tölt 2 évet kap egy év kedvezményt
  • A második alkalommal: újra leüli a korábbi két évet, valamint az elengedett egy év dupláját azaz még két évet, majd megkezdi a 3 év letöltését
  • A harmadik alkalommal: első alkalommal 2 évet töltött börtönben, majd még 7- et, ezeket letölti és máris kezdheti az újabb 3 évet

Ezzel a visszaesőket könnyedén ki lehet vonni hosszú időre a társadalomból, anélkül, hogy egy-egy büntetés hosszú lenne.

Közalkalmazottak

A közalkalmazotti státuszt nagyon kívánatossá tenném magas fizetéssel, juttatásokkal és elismeréssel. Ide értem a tanárokat, rendőröket és tűzoltókat is.

A tanároknál bevezetnék egy komoly (szigorúan szakmai) teljesítményfüggő prémiumrendszert, amivel elérném, hogy a jól tanító tanárok kiemelkedő fizetést kapjanak. A tanárok tűzoltók (japán mintára) kapnának kitűzőt, ami tartalmazza a besorolásukat. A kitűzővel rengeteg előjogot adnék, amit nem szabályokkal, hanem ügyesen bevezetett erkölcsi elvárásokkal valósítanék meg.

A közalkalmazotti státuszhoz komoly elvárásokat is társítanék. Ha egy tisztviselő erkölcsi vétség miatt veszti el a státuszát, akkor gondoskodnék róla, hogy a munkaerőpiacon leprásként kezeljék őket.

 

Szólj hozzá!

Ne feledd,a hozzászólásodért te vagy a felelős!