Lezárult Szigethalom önkormányzatának ÁSZ ellenőrzése

Az Állami Számvevőszék befejezte Szigethalom Város Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat működésének szervezeti kereteit kialakította, azonban nem mérte fel a tevékenységében rejlő kockázatokat és nem határozta meg a felmerült kockázatok esetén szükséges intézkedéseket.

 

A gazdálkodási folyamatok kontrolltevékenységei nem biztosították a közpénzek szabályos, átlátható felhasználását, a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodást. Az önkormányzatnál az integritás szemlélet nem érvényesült a szervezet minden területén, a kiépített kontrollok és a korrupciós kockázatok szintje nem volt egyensúlyban.

Az ÁSZ a stratégiai céljával összhangban – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény felhatalmazása alapján − végzi a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás, valamint a helyi önkormányzatok számviteli rendje betartásának és belső kontrollrendszere működésének ellenőrzését, továbbá támogatja az integritás alapú, átlátható és elszámoltatható közpénz felhasználás megteremtését. A közpénzzel gazdálkodó szervezetek esetében prioritásként kezeli az ÁSZ a belső kontrollrendszer megfelelő működése ellenőrzését.

Szigethalom Város Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakította szervezetének és működtetésének kontrollkörnyezetét. A költségvetési szerv vezetője nem működtetett kockázatkezelési, majd integrált kockázatkezelési rendszert, és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét a jogszabályban előírt határidőn túl készítette el. A kontrolltevékenységek, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem volt szabályszerű.

A jegyző nem gondoskodott a kötelezően közzé teendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendje és az adatvédelmi szabályzat elkészítéséről, továbbá a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségének hiányosan tett eleget. A költségvetési szerv vezetője nem biztosította a belső ellenőrzés szabályszerű működését, nem gondoskodott a belső ellenőrzési jelentések javaslataihoz kapcsolódóan az intézkedési tervek hiánytalan elkészítéséről.

Az integritás szemlélet erősítése érdekében Szigethalom Város Önkormányzatnak még további intézkedéseket kell tennie, mivel a hiányzó kontrollok növelték az önkormányzat működéséből adódó korrupciós kockázatok veszélyét, nem támogatták a közpénzek átlátható felhasználását, az integritás kultúra kialakítását.

Az Állami Számvevőszék a jelentésében három javaslatot fogalmazott meg a polgármester és tizenkilenc javaslatot a jegyző részére annak érdekében, hogy intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetése iránt. Az ÁSZ javaslataira az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Az ellenőrzésről készült jelentés az alábbi linkre kattintva olvasható: Szigethalom Város Önkormányzat.

 

forrás: állami számvevőszék

Szólj hozzá!

Ne feledd,a hozzászólásodért te vagy a felelős!