Kutyások figyelem

A Szigetszentmiklósi Gazdák Vadásztársasága a város külterületén csapdákat helyezett ki. A területeket az oda vezető utak mentén táblával jelölték meg, a kutyák védelmében.

 

Róka a csapdában (festmény)

Az előző két mondatban benne van az állatokra vonatkozó törvényi szabályozás sava borsa. A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 58. § 3. bekezdése szerint:

Működése vagy felhasználása körülményei folytán szelektív vadbefogó hálóval kizárólag a zárttéri tenyésztésből származó kibocsátott fácán, továbbá a mezei és üregi nyúl, a róka, a gímszarvas, a dámszarvas, a muflon, valamint az őz fogható be.

Tehát a csapdának szelektívnek kellene lennie, az hogy a táblákat is ki kell tenni, azt jelzi, hogy a csapda nem fajspecifikus, tehát több ragadozóra veszélyt jelent.

Ugyan akkor a házi kutyát lakott területen belül illetve vadászterületen nem szabad póráz nélkül sétáltatni, futtatni ( 2012. évi II. törvény).

A vadászterület

 

A vadászterület fogalma kettéválik a törvény és a vadászok értelmezése szerint.

A vadászok azt állítják, hogy ami nem lakott terület az vadászterület, kivéve a nevesített kivételeteket (tanya, temető, repülőtér…).

A törvény ennél sokkal pontosabban fogalmaz(1996. évi LV. törvény):

8. § (1) Vadászterületnek minősül – hasznosítási formájától függetlenül – az a földterület, valamint vízfelület, amelynek kiterjedése a háromezer hektárt eléri, és szemközti határvonalainak távolsága legalább háromezer méter, továbbá, ahol a vad

a) a szükséges táplálékot megtalálja,

b) természetes szaporodási feltételei, valamint

c) természetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott.

(2) Nem minősül vadászterületnek, és a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az azon található

a) település közigazgatási belterületét, valamint

b) lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan,

c) tanya, valamint major,

d) temető,

e) nem mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely,

f) repülőtér,

g)12 közút, valamint a közút és annak fel- és lehajtója által határolt, továbbá

h) vasút

területét.

(3)13 A vadászterület határa nem terjedhet át a vadgazdálkodási tájegység határán.

Ez szerint a szöveg szerint az is feltétel a terület vadászterület meglétének, hogy ott a vad jól érezze magát. E szerint a kiránduló területek nem vadászterületek (a vadászok állításával ellentétben), mert a vad nyugalma nem adott. Véleményem szerint az állatok nyugalmát az is megzavarhatja, ha lelövik őket.

A kutya

A már említett szabálysértési törvény szerint kutyát mind közterületen, mind vadászterületen tilos póráz nélkül elengedni. Ez alól a bekerített magánterület, illetve a kutyafuttató a kivétel. A vadászok is érezhetik, hogy a szabályozás nem teljesen korrekt ezért a csapdázás tényét kitáblázták. Ez azonban csak azt jelenti, hogy ahol tábla van, ott csapda várható (sok). A tábla hiánya semmit sem jelent. Lehet, hogy elfelejtették kitenni, lehet, hogy az időjárási tényezők, vagy tréfás járókelők eltüntették.

Szólj hozzá!

Ne feledd,a hozzászólásodért te vagy a felelős!