Településfejlesztési koncepció tervezete

Tisztelt Szigethalmi Lakosok, Civil és Gazdálkodó Szervezetek!

Szigethalom Város Önkormányzatának képviselőtestülete elhatározta a város új  településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek elkészítését, és ezzel a Poltrade Bt-t bízta meg.

A településfejlesztési koncepció tervezete –  a lakosság kérdőívre adott válaszainak, valamint a Civil Fórumon és a Vállalkozói Fórumon elhangzottak figyelembevételével – elkészült.

A településfejlesztési koncepció a város fejlesztésének olyan alapvető dokumentuma, amely hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti.

Mielőtt a képviselőtestület a koncepció elfogadásáról döntene, Szigethalom lakossága, civil és gazdálkodó szervezetei véleményt nyilváníthatnak és javaslatokat tehetnek a koncepció tervezetével kapcsolatban. A koncepció írásban a polgármesternek címezve levélben vagy elektronikus formában a titkarsag@szigethalom.hu e-mail címen, véleményezhető 2016. november 14-ig.

A Településfejlesztési Koncepció tervezete  letölthető ITT

Szigethalom Város Önkormányzata nevében

Fáki László

polgármester

Szólj hozzá!

Ne feledd,a hozzászólásodért te vagy a felelős!