Zebraügy, kérdések és válaszok

Itt van augusztus, és eddig egy kapavágás nem sok, annyi nem esett a Volánbusz pályaudvarnál zebra ügyben. Már nyár közepén lehetett tudni, hogy a felüljáró nem fog elkészülni, de az augusztust megvártuk, hiszen azt az információt kaptuk, augusztusban elkezdődik a munka.

Nos, nem kezdődött el, sőt, a közbeszerzési kiírás a legjobb tudomásunk szerint még nem is jelent meg. Valószínűsítjük, ebből talán szeptember-októberben fog realizálódni bármilyen látható eredmény, ami azért is jó, mert akkor már az iskola is elkezdődött, és a forgalom még nagyobb a helyszínen.

Eldöntöttük, kicsit utána érdeklődünk a dolgoknak. Megkerestük a Volánbusz Zrt.-t és Fáki László polgármestert kérdéseinkkel. A Volánbusztól azt szerettük volna megtudni, hogy gondolkoznak-e a gyalogátkelő költségeinek részbeni átvállalásán, illetve a Járási Igazgatási központ megépítése miatt várhatóan megnövekvő utasforgalmat miként segítik biztonságosabbá tenni.

A volánbusz Zrt. válaszát itt olvashatjátok:

A közösségi közlekedési szolgáltatások utazóközönség által elvárt színvonalon történő biztosítása érdekében a VOLÁNBUSZ Zrt. rendelkezésre álló anyagi forrásait elsősorban saját tulajdonú autóbusz állomásainak, ingatlanjainak megfelelő színvonalú fenntartására, fejlesztésére fordítja.
 
Tudomásunk van a Szigethalmi Önkormányzat által tervezett gyalogosátkelő építésének terveiről, azonban konkrét tájékoztatást, együttműködésre való felkérést a megvalósítás részleteivel kapcsolatban Társaságunk eddig nem kapott az önkormányzattól.
 
A gyalogosátkelő nem a Társaságunk tulajdonában lévő ingatlanon valósulna meg, így a tervezett átkelőhely kialakítása a helyi önkormányzat és a Magyar Közút Zrt. feladata, tekintettel arra, hogy a településeken a megállóhelyek, állomások megközelítéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása már nem társaságunk feladatkörébe tartozik. Természetesen utasaink biztonságos közlekedését szem előtt tartva Társaságunk támogatja az említett útszakaszon a gyalogátkelő kialakítását, melyről megkeresés esetén a Szigethalmi Polgármesteri Hivatal és a Magyar Közút Zrt. részére jóváhagyásunkat meg fogjuk adni.
 
Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy ez év február végén a Szigethalmi Önkormányzattal megállapodást kötöttünk  saját tulajdonú ingatlanunk egy részének használatára vonatkozóan, ahol a tervezettek szerint a közeljövőben az Önkormányzat kerékpártárolót létesít. A kerékpártároló kialakításával egy időben javasoltuk az önkormányzat részére az ingatlan Mű út felőli részének a rendezését – az ingatlan előtti járdaszakasz kialakításával és a gépjárművek parkolásának megtiltásával – a kerékpártároló biztonságos és kulturált megközelítésének, valamint a gyalogosforgalom zavartalan áramlásának elősegítésére.

Fáki László polgármester úrtól arra voltunk kíváncsiak, hogy Szigethalom és Szigetszentmiklós városon kívül – kiemelten a Volánbuszra rákérdezve – más is szerepet vállal-e a gyalogátkelő megépítésében.
Ezen kívül az áprilisi 19-én tartott közgyűlésen elhangzottakkal kapcsolatosan érdeklődtünk, hogy a június másodikai határidővel vállalt gyalogátkelőhely kialakítására vonatkozó árajánlatok bekérése, illetve Nagy Viktor képviselő által javasolt sebességcsökkentő táblák kihelyezésére vonatkozó megkeresés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé megtörtént-e.

A zebrához nem köthető kérdésünk a nyár elején ígért kerékpár tárolóra vonatkozott, ami sajnálatosan még nem készült el.

A polgármester úr válaszát itt olvashatjátok:

Az áprilisi ülésen elhangzott ajánlatbekérés csak tájékozódó jellegű volt. A bekérés meg is történt, de csak egyetlen ajánlat érkezett be a megadott határidőre. Ez az ajánlat 28 millió forint bekerülési összeget tartalmazott. Ezzel további teendője az önkormányzatnak nem volt, hiszen a megvalósításhoz mindenképpen közbeszerzést kell kiírnunk. Ez az ajánlat, csak tájékoztató jellegű volt, amelyből csak a beruházás nagyságrendjére tudunk következtetni, így a közbeszerzésre beérkező ajánlatokat is felkészültebben tudja áttekinteni majd a testület.

 

Nagy Viktor képviselő úr kérésének megfelelően a Magyar Közútkezelőt kollégáim elektronikus levélben megkeresték, de érdemi választ nem kaptunk kérdésünkre. Azonban a terület bejárása után észrevehető, hogy a HÉV sínek felől kint van a gyalogos veszélyt jelző tábla, amely a KRESZ előírása szerint 30 km/órás sebességkorlátozást is jelent egyben. Erről egy képet mellékelek.

A gyalogátkelő megvalósítási költségeit csak Szigethalom és Szigetszentmiklós Önkormányzatai vállalták be. A Volánbusz Rt. nem tudott ehhez semmilyen forrással hozzájárulni.

 

A kerékpártárolóhoz már mindent megvásárolt önkormányzatunk, de kapacitáshiány miatt, saját kivitelezésben nem tudtuk határidőre megcsinálni. Remélem, hogy minél előbb be tudjuk fejezni ezt a munkát is.

 

A kapott kép

A kapott kép

A polgármester úrtól az oldalt látható képet kaptuk,amin egy kötelező haladási irány és egy vigyázz, gyalogosok tábla van a volánbusz behajtójától kb 10 méterre. (Azt hozzá tennénk, hogy a HÉV felé ilyen tábla nincs.)

Mivel elég régen szereztük meg a jogosítványunkat, fenntartottuk a lehetőséget, hogy esetleges jogszabály változás volt, és mi nem értesültünk arról, hogy a vigyázz, gyalogosok tábla sebesség csökkentő hatályúvá vált volna, ezért megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t is a képpel, kérve őket annak értelmezésében.

Úgy voltunk vele, ha már ezért írunk, rákérdezünk a polgármester úr által említett sebességcsökkentés miatti  sikertelen megkeresésük okára is.

 

Velkei Lillától, a Magyar közút Nonprofit Zrt kommunikációs osztályvezetőjétől az alábbi levelet kaptuk:

A megkeresésében szereplő jelzőtáblák pontos megnevezését és jelentését a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) szabályozza. Az abban foglaltaknak megfelelően a leveléhez csatolt fotón szereplő 2 darab tábla megnevezése fentről lefelé haladva „kötelező haladási irány”, illetve „gyalogosok”. Az előbbi az utasítást adó, míg az utóbbi a veszélyt jelző táblák csoportjába tartozik. Sebességkorlátozást egyik tábla sem követel meg, mellettük elhaladni az egyéb jelzések által meghatározott sebességgel szabad. A veszélyt jelző tábla és a veszély helye közötti távolság a KRESZ 16. § (2) bekezdése alapján lakott területen belül 50-100 méter. Tekintettel arra, hogy a „feloldó” tábla a KRESZ 14. § (7) bekezdésben foglaltak szerint csak bizonyos tilalmi jelzőtáblák hatályát érvényteleníti, ezért annak kihelyezése veszélyt jelző táblát követően nem értelmezhető.

Tájékoztatjuk, hogy a szóban forgó útszakaszon a lakott területen belül megengedett 50 km/óra a megengedett legnagyobb sebesség, Szigethalom Önkormányzatától ennél alacsonyabb sebesség bevezetésére irányuló kérelemről nincs tudomásunk.

Fentieken túl tájékoztatjuk, hogy Szigethalom Önkormányzata érvényes közútkezelői hozzájárulással és építési engedéllyel rendelkezik az itt szereplő jelzőtáblák oszlopának vonalában egy forgalomcsillapító középszigettel ellátott gyalogos-átkelőhely létesítésére. A kivitelezés is önkormányzati hatáskör, így annak tervezett időpontjáról információval nem rendelkezünk.

A leveleket végig olvasva pár ellentmondást találhatunk. Hogy történtek e valóban megkeresések, vagy esetleg a nagy cégek bürokratikus felépítésében keveredtek el a levelek, nem tudni. Bár nekünk a Volánbusz Zrt. 5, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egy egyeztető telefonnal együtt 6 nap alatt válaszolt.

Bár, a lényeg, a gyalogátkelő, ami mint látjuk, a Közút által már kiadott építési engedéllyel rendelkezik, remélhetőleg még az idén használatba is vehetünk, és nem tűnik el az útvesztőben.

FRISSÍTÉS
Szóltak, hogy a facebookon augusztus 9.-én Kellner Tamás megosztott egy levelet a polgármester úrtól, amiben részletezve van a zebra építés menete.
A postot a “Zebrát a szigethalmi buszpályaudvarhoz!” csoportban találjátok.
link a posthoz: https://www.facebook.com/groups/593109654173245/permalink/681299455354264/

A levél,amit Tamás megosztott így hangzik:

Kedves Tamás!

Először is elnézést a késői válaszért, de szabadság miatt nem tudtam előbb reagálni levelére.

Soha nem vettem tolakodásnak, ha ebben az ügyben megkeresett és most sem veszem annak. Sőt jogos is a megkeresése, mert az első találkozásunkkor is azt mondtam, ha nem lesz felüljáró, akkor augusztus lehet a projekt megkezdésének ideje. Ez most így is lett. Bóna Zoltán képviselő úr visszajelzett, hogy sajnos nem került bele az ország 2017 évi költségvetésbe a felüljáró kérdése, így javasolta a ő is a projekt elindítását.
Felvettem a kapcsolatot Szigetszentmiklós város polgármesterével is, mivel a költségek felét állják, miképp veszik ki részüket a projekt lebonyolításában.

A tervezett menetrend a következő:
1. Jelenleg folyik a közbeszerzés előkészítése hivatali szinten.

2. Az augusztus 30-i képviselő-testületi ülésen kerül előterjesztésre a közbeszerzési kiírás

3. A közbeszerzés lebonyolítása

4. A szeptember 27-i képviselő-testületi ülésen kiválasztásra kerülhet a nyertes.

5. Október elejétől november közepéig megtörténne a beruházás.

Remélem minden a terveknek megfelelően fog alakulni és akkor ebben az évben elkészül a megtervezett gyalogátkelőhely.

Azt gondolom, ha ez így sikerül, akkor az előzetes ígéretemnek eleget tudunk tenni.

Üdvözlettel:

Fáki László
polgármester

Szólj hozzá!

Ne feledd,a hozzászólásodért te vagy a felelős!