Végre újra botrány

Az április 19.-i képviselő testületi ülésen történtekkel kapcsolatosan megkerestük Fáki László Polgármester, és Bán Norbert képviselő urat, hogy mondják el véleményüket az üggyel kapcsolatosan, illetve avassák be az ügy hátterébe azon lakosokat, akik nem tudták folyamatában követni az eseményeket. A polgármester úr válaszában hivatkozott facebook bejegyzésére amit a történtek után rakott ki, és ahhoz sem többet sem kevesebbet nem kívánt hozzátenni. Cikkünk címe is onnan van, reméljük nem baj, hogy felhasználjuk.

 

 

Előzményként érdemes tudnia a Tisztelt Olvasónak, hogy a Szigethalom Városfejlesztő Kft. önkormányzati tulajdonú társaságot régóta meg akarja szüntetni a képviselő-testület. Most eljutottak arra a pontra, hogy a Kft.-ből ki kell venni a vagyont a megszüntetéshez. Egy részét az önkormányzat veszi át, másik felét a DPMV Zrt, illetve van egy Mű úti ingatlan (lakás) amiről döntést kellett hozni.
A fent említett lakás eladása már tavaly felmerült, de Bán Norbert képviselő javaslatára 2015. szeptember 22-én a Képviselő-testület (egyhangú szavazással) úgy döntött, hogy nem adja el az ingatlant, hanem az Önkormányzat vagyonába átveszi. A határozat végrehajtásáért Fáki László polgármester volt a felelős, a végrehajtás határideje 2015. december 15. volt.

A 2015.09.22-i képviselő testületi ülés jegyzőkönyvéből a hivatkozott rész:

173/2015.(IX.22.) HATÁROZAT

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szigethalom Városfejlesztő Kft. tulajdonában lévő Mű út 292-298 sz. 1/A ép. A. lh. I. em. 3. szám alatti lakás értékével a Kft. alaptőkéjét csökkenti, melynek következtében a lakás az önkormányzat tulajdonába kerül. Felkéri a polgármestert a Kft. alapítói döntésének előkészítésére, és a Képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Fáki László polgármester

Szavazás arány

12 igen

0 nem

0 tartózkodás

 

Mint kiderült a mostani ülésen, Fáki László polgármester mint felelős ezt a határozatot nem hajtotta végre, ezért javasolta Bán Norbert képviselő a fegyelmi eljárást.

Most hogy amennyire lehetett, mindenki képbe került az előzményekkel, megosztom önökkel a kapott válaszokat, Elsőként Fáki László polgármester úrét, hiszen ő volt a „botrány” elszenvedő alanya. Mint a cikk elején említettem, itt egy facebookos bejegyzési hivatkozást kaptam csak, annak szövegét rakom ide:

Végre újra botrány

Régi adóssága a képviselő testületnek a Városfejlesztő Kft felszámolása. Egyetlen felesleges nagy értékű tétel marad csak a cégben, egy lakás, ami annak idején adósság fejében kapott meg.
Tavaly már javasoltam az ingatlan értékesítését. Akkor a testület elfogadta Bán képviselő úr javaslatát, hogy vegye meg az önkormányzat névértéken.
Mivel a tavalyi év végén nem volt rá forrás, nem az volt a legfontosabb, hogy az önkormányzat a saját kft-jének több mint 7 milliót átutaljon.
Ebben az évben jött egy komolyabb ajánlat, amit most a testület elé vittem. Ez módosította volna a régi határozatot. Mivel nem volt az előterjesztés része az értékbecslés, Bán képviselő úr azt mondta nem tud dönteni.
Ez akceptálható, ezért nem is tettem fel a határozatot szavazásra. Képviselő úr azonban ügyrendben kért szót és felolvasott egy határozatot tele jogszabályi paragrafusokkal, amiben fegyelmit indítana ellenem, mert nem hajtottam végre a régi határozatot.
Természetesen meglepett az ellenséges magatartása, mivel bizottsági ülésen semmit sem szólt, most kész határozati javaslattal érkezett és azt várta mindenkitől, hogy azonnal döntsön, bár a határozatot senki nem látta. Ráadásul jogilag is nonszensz volt, amit előadott.
Ezt a jegyző is elmondta és kérte a jogszabályoknak megfelelően nyújtsa be javaslatát.

Az eredeti facebook post itt elérhető:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1185391621480111&id=211792122173404

Bán Norbert képviselő válasza:

Most, 2016. áprilisában a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésén ismét előkerült a lakás eladásának ügye, de fura módon a 2015.09.22 döntéssel ellentétben még mindig a Városfejlesztő Kft. vagyonaként szerepelt a lakás. A bizottság el is fogadta a lakás értékesítését, és ezt javasolta a képviselő-testületnek is.

A képviselő-testületi ülésen azt a kérdést intéztem a Polgármester Úrhoz, hogy milyen értékbecslés alapján tervezik eladni a lakást, erre kiderült, hogy a képviselők részére elfelejtették kiküldeni az értékbecslést. Enélkül viszont nem igazán felel meg az előírásoknak az eladás, így Polgármester Úr nem szavaztatta meg az erre vonatkozó javaslatot.

További kérdést tettem fel az ügyben, hogy mi az oka annak, hogy a szeptemberi döntés ellenére megint előttünk van az ügy, mire Fáki László beismerte, hogy a határozatot nem hajtotta végre.

Sajnos számítottam erre a válaszra, és mivel mondhatni vesszőparipám az önkormányzati vagyon védelme, a törvényi hivatkozások megjelölésével fegyelmi eljárás elindítását kezdeményeztem az ügyben, mivel véleményem szerint meg kell vizsgálni, hogy kötelezettségszegés történt-e? A fegyelmi eljárás tárgya a 2015. szeptember 22-i 173/2015.(X.22.) számú határozat végrehajtásának elmulasztása, és a képviselő-testület egyhangú döntésének figyelmen kívül hagyása.

A napirendnél a helyi Szervezeti és Működési Szabályzat alapján, ügyrendi hozzászólásban felolvastam javaslatomat a fegyelmi eljárás elindításáról. Dr. Stiebel Viktória jegyző asszonnyal keveredtem vitába az ügyben, hogy szerinte ezt nem ügyrendi hozzászólás formájában kellett volna megtennem, hanem előterjesztést kellett volna benyújtanom. Ezen kívül tartalmilag nem tartották vitásnak a javaslatomat, ami akár egy beismerésnek is tekinthető. Minden esetre ezt az “érvelést” a Polgármester Úr elfogadta, és nem szavaztatta meg a javaslatomat.

További lépésként a Pest Megyei Kormányhivatalhoz fordultam, egyrészt mert véleményem szerint a fegyelmi eljárás elindítása igen is szükséges lenne a fentiek alapján (erre egyébként a Kormányhivatal vezetője is jogosult), másrészt pedig azért, mert véleményem szerint a szavazás megakadályozásával szintén jogszerűtlenül jártak el.

 

Reméljük sikerült megfelelően összefoglalni a történteket, és ezzel segítettünk az olvasóinknak a véleményük kialakításában az üggyel kapcsolatosan, Vagy hogy a polgármester szavaival élve, a „botrányról”

Szólj hozzá!

Ne feledd,a hozzászólásodért te vagy a felelős!